Ole Georg Moseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Georg Moseng

Ole Georg Moseng
13.12.2007
Av sju pasienter som ble behandlet for pest i sykehus i New Mexico i 1960-årene, var det bare én som fikk diagnosen ved innleggelse. De andre ble i første omgang behandlet for så forskjelligartede...
Ole Georg Moseng
13.03.2008
Skydsgaard, MA. Ole Bang og en brydningstid i dansk medisin 335 s, tab, ill. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2006. Pris DKK 348 ISBN 87-7934-228-0 Denne solide og gjennomarbeidede biografien over...
Ole Georg Moseng
18.12.2008
Sundin, J Willner, S. Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice. 252 s, tab, ill. Östersund: Folkhälsoinstitutet, 2007. Pris SEK 250 ISBN 978-91-7257-534-9 Vi blir her...
Ole Georg Moseng
10.09.2000
I kongebrevet der dr. Villads Nielsen ble tilkjent midler fra kronen i 1603, finner vi formuleringer som til en viss grad legitimerer hans posisjon som pioner. Det går klart frem at administrasjonen...
Ole Georg Moseng
23.09.2010
Schjønsby, HP. Sundhedscollegiet 1809 – 1815 Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge. 82 s, tab, ill. Oslo: Helsetilsynet, 2009. Pris gratis ISSN 1503 – 4798 (...