Ole Georg Moseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Georg Moseng

Anne Kveim Lie, Guri Rørtveit, Kristine Lillestøl, Øivind Larsen, Ole Georg Moseng, Christoph Gradmann, Magnus Vollset, Ketil Slagstad, Per Haave
14.12.2020
Foto: Nina Husom Professor Aina Schiøtz døde 73 år gammel lørdag 31. oktober, etter lang tids sykdom. Vi har mistet en kjær og kunnskapsrik kollega og en sjelden...
Ole Georg Moseng
13.12.2007
Av sju pasienter som ble behandlet for pest i sykehus i New Mexico i 1960-årene, var det bare én som fikk diagnosen ved innleggelse. De andre ble i første omgang behandlet for så forskjelligartede...
Ole Georg Moseng
13.03.2008
Skydsgaard, MA. Ole Bang og en brydningstid i dansk medisin 335 s, tab, ill. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2006. Pris DKK 348 ISBN 87-7934-228-0 Denne solide og gjennomarbeidede biografien over...
Ole Georg Moseng
18.12.2008
Sundin, J Willner, S. Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice. 252 s, tab, ill. Östersund: Folkhälsoinstitutet, 2007. Pris SEK 250 ISBN 978-91-7257-534-9 Vi blir her...
Ole Georg Moseng
10.09.2000
I kongebrevet der dr. Villads Nielsen ble tilkjent midler fra kronen i 1603, finner vi formuleringer som til en viss grad legitimerer hans posisjon som pioner. Det går klart frem at administrasjonen...
Ole Georg Moseng
23.09.2010
Schjønsby, HP. Sundhedscollegiet 1809 – 1815 Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge. 82 s, tab, ill. Oslo: Helsetilsynet, 2009. Pris gratis ISSN 1503 – 4798 (...