Ole Bjørn Rekdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Bjørn Rekdal

Ole Bjørn Rekdal
13.12.2011
During my last 30 years as a student, examiner, opponent, peer or as a normal inquisitive reader of academic texts, I have come across a number of puzzling things. What is «puzzling» will of course...
Ole Bjørn Rekdal
13.12.2011
I løpet av de siste 30 årene har jeg som student, sensor, opponent, fagfelle, eller som en helt vanlig nysgjerrig leser av akademiske tekster sett en del pussige ting. Hva som er «pussig» er...