Ole Bache-Wiig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Bache-Wiig

Ole Bache-Wiig
10.01.2001
Sommeren 1997 søkte jeg folketrygden om 50 % uførhet på grunn av alvorlig tilstand. Senhøsten 1997 tiltrådte jeg en stilling som militærlege i Sør-Norge på 18 timer i uken. Svaret på søknaden om 50...