Olav Røyneland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Røyneland

Olav Røyneland, Pål Hartvig
10.05.2002
Peder Rolfssøn Ringdal og medarbeidere gjengir i Tidsskriftet nr. 2/2002 resultatene fra en interessant undersøkelse om Sykmelding II (1, 2). Undersøkelsen er et eksempel på god og systematisk...