Olav Laastad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Laastad

Nils Grude, Yngvar Tveten, Per Øyvind Torp, Olav Laastad
30.10.2001
I 1914 beskrev Schottmüller et isolat i blodkultur isolert fra en mann bitt av rotte (1). Videre ble det i 1926 beskrevet et utbrudd av feber og utslett hos 86 personer i Haverhill, USA. Infeksjonen...