Olav Karsten Vintermyr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Karsten Vintermyr

Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten
16.10.2018
A woman in her late thirties was hospitalised owing to cough and dyspnoea. She had previously been examined by her general practitioner, who suspected bronchial asthma. Upon admission, she was judged...
Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten
10.10.2018
En kvinne i slutten av 30-årene ble innlagt ved sykehus grunnet hoste og dyspné. Hun hadde i forkant vært utredet hos fastlegen, som mistenkte asthma bronchiale. Ved innleggelse ble hennes tilstand...
Olav Karsten Vintermyr, Robert Skar, Ole Erik Iversen, Hans Kristian Haugland
17.01.2008
I Norge får hvert år om lag 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft og om lag 100 kvinner dør av sykdommen ( 1 ). Plateepitelkarsinomer utgjør omkring 80 % av tilfellene, og de utvikler seg over tid...