Olav Kandal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Kandal

Olav Kandal
28.06.2007
I helseforetak der jeg jobber, driver jeg bl.a. med diagnostiske vurderinger av personer som man tror kan ha AD/HD. Dette er kompliserte utredninger som krever innsamling av store mengder informasjon...
Olav Kandal
17.06.2011
Dagens ordning der pasienter som har vært til vurdering hos psykolog, alltid må tilbake til fastlegen for å bli henvist videre, er svært kostnadsdrivende. Den er også tungvinn for fastlegene og...