Olav F.M. Sellevold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav F.M. Sellevold

Olav F.M. Sellevold
20.03.2001
Angina pectoris forårsakes av suboptimal blodstrøm til deler av hjertemuskel. Denne prosessen kalles i Tidsskriftet for et anfall av iskemisk eller ischemisk hjertesykdom. Jeg ønsker å legge inn et...
Petter Vanke, Trond Nordseth, Jan P. Loennechen, Dagmar Heinke Mostad, Terje Skjærpe, Olav F.M. Sellevold
14.01.2010
Akutt sirkulasjonsstans er utfordrende både diagnostisk og terapeutisk. Vi presenterer her en kasuistikk som omhandler en ung dyspneisk pasient som utviklet sirkulasjonsstans, med behov for langvarig...