Olav Espegren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Espegren

Helge Waal, Aud L Krook, Gabrielle Welle-Strand, Olav Espegren, Redar Hole, Kristin Bergstad Lazaridis, Morten Sandvold, Sverre Moen, Thomas Høiseth
20.08.2001
I Norge er det i perioden 1998 – 2000 bygd ut et landsdekkende system for medikamentassistert rehabilitering med bruk av metadon og buprenorfin. Etter tre år er 1 074 personer i behandling. Modellen...
Øistein Kristensen, Olav Espegren, Reidun Åsland, Else Jakobsen, Øystein Lie, Stephen Seiler
20.01.2005
Da metadonstøttet rehabilitering for opiatavhengige ble gjort landsdekkende i 1998, manglet det ikke på advarsler både av politisk og faglig art. Hermstad og medarbeidere ( 1 ) viste at...