Olav Eldøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Eldøen

Olav Eldøen
07.05.2013
Henvisning og epikrise er den vanligste kommunikasjonsformen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kompliserte sykdomsforløp og psykososiale forhold lar seg vanskelig beskrive...
Olav Eldøen, Randi Nesje Myhr, Anita Lervik
25.08.2005
Legene forsvinner fra Nord-Norge – dette var tittelen på en lederartikkel i Tidsskriftet i 1998 ( 1 ). Konklusjonen var at «situasjonen er meget bekymringsfull. Vi venter på handling fra sentrale...
Olav Eldøen
05.08.2014
Jensen, Kit Lisbeth Fra offline til online Internettbasert rådgivning og terapi. 176 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-1529-4 Min praksis handler om å møte folk og fagfolk...