Olaf Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaf Henriksen

Karl O. Nakken, Olaf Henriksen, Geir K. Røste, Rasmus Lossius
20.05.2001
20 – 30 % av epilepsipopulasjonen har anfall som ikke lar seg kontrollere med medikamenter (1), og for disse pasientene kan epilepsikirurgi være et behandlingsalternativ. Etter preoperativ utredning...