Ola Storrø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Storrø

Ola Storrø
09.03.2020
Er økende antall pasientklager mot fastleger et symptom på en ordning i krise? Hvert år utføres omkring 14 millioner konsultasjoner i fastlegeordningen, mens det kun meldes inn omkring 500–600 saker...
Tommy Haugan, Inger Johanne Bakken, Ola Storrø, Torbjørn Øien, Arnulf Langhammer
06.11.2008
Bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er hyppig forekommende sykdommer som medfører store helseplager for enkeltmennesker og høye kostnader for samfunnet. Det er utarbeidet...
Tommy Haugan, Inger Johanne Bakken, Ola Storrø, Torbjørn Øien, Arnulf Langhammer
06.11.2008
Bronchial asthma and chronic obstructive lung disease (COPD) are prevalent diseases that affect the health of individuals to a large extent and are associated with high costs for society...