Ola Saatvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Saatvedt

Per Olav Vandvik, Ola Saatvedt
12.11.2013
Ben-Shlomo, Yoav Brookes, Sara Hickman, Matthew Epidemiology, evidence-based medicine and public health Lecture notes. 6. utg. 238 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 24 ISBN 978...