Ola Reiertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Reiertsen

Jon Ivar Elstad, Ola Reiertsen
29.05.2018
The demand for health services will be affected by increasing life expectancy and a growing number of elderly people in the population. However, the need for health services will not only reflect the...
Jon Ivar Elstad, Ola Reiertsen
28.05.2018
Etterspørselen etter helsetjenester vil påvirkes av økende levealder og et voksende antall eldre i befolkningen. Behovet for helsetjenester vil imidlertid ikke bare gjenspeile antallet i hver...
Christofer Lundqvist, Trond Nystedt, Ola Reiertsen, Ragnvald Grotli, Antonie Giæver Beiske
06.10.2005
Parkinsons sykdom er en progredierende lidelse. I Norge er prevalensen 1/1 000 ( 1 ). Sykdommen er definert av de motoriske symptomene hypokinesi, rigiditet og tremor ( 2 ). Tidlig i forløpet er...