Ola Jøsendal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Jøsendal

Ola Jøsendal, Solfrid Aase
19.02.2004
Kommunane har eit lovfesta ansvar for å gje innbyggjarane tilbod om legetenester, herunder organisering av legevakt på døgnbasis ( 1 ). Tradisjonelt har legevakt i små og mellomstore kommunar vore...
Ola Jøsendal, Leif Edvard Aarø
10.02.2002
I februar 1993 sendte Den Norske Kreftforening et brev til HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, og innledet med dette et samarbeid om evaluering av et tiltak mot røyking blant ungdom...
Karl Erik Lund, Ellen Lühr, Ola Jøsendal
10.02.2002
Om lag 40 år etter utgivelsene av de første autoritative rapportene om røyking og helse fra den amerikanske (1) og noe senere den norske helsedirektør (2), er røyking fortsatt den viktigste årsak til...
Eli Anne Uthaug Brügger, Ola Jøsendal
30.09.2001
Kommunane i Noreg har gjennom lov eit ansvar for å gje innbyggjarane tilbod om legeteneste (1). Etter ordinær kontortid har også kvar kommune ansvaret for å gje tilbod om akuttmedisinske tenester,...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
IVDUs are particularly prone to infectious endocarditis, with a lifetime incidence of 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Among the estimated 8 200 to 11 500 IVDUs living in Norway ( 3 ), there are indications of an...
Ola Jøsendal
30.09.2000
Presidenten i Legeforeningen har kommet med en lengre utredning om fortreffeligheten ved den nye legevaktavtalen (1), og dokumenterer at han ikke kjenner primærhelsetjenesten. Konsekvensene av...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
Pasienter som injiserer medikamenter og illegale rusmidler er ekstra utsatt for infeksiøs endokarditt, med en livstidsinsidens på 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Det antas at det er mellom 8 200 og 11 500...