Øistein Svanes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Øistein Svanes er spesialist i lungesykdommer og overlege ved Lungeavdelingen og Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øistein Svanes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media