Øistein Ramleth*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øistein Ramleth*

Jan C. Frich, Øistein Ramleth*
08.01.2004
Helseministeren lanserte 8.9. 2003 nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Pasienters erfaringer med helsetjenesten er en av flere kvalitetsindikatorer. Hva kan et slikt mål for...