og Kirsten Osen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av og Kirsten Osen

Ingvild Fossgard Sandøy, og Kirsten Osen
30.06.2001
Atomvåpen er ikke brukt i noen væpnet konflikt siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Det skyldes blant annet terrorbalansen mellom stormaktene med mottrusselen om at...