Oddvar Solli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddvar Solli

Jens Torup Østby, Oddvar Solli
11.03.2019
The price alone is insufficient to assess whether a new drug is too costly. For many years, manufacturers have been permitted to offer confidential discounts in tenders for pharmaceutical drugs and...
Jens Torup Østby, Oddvar Solli
11.03.2019
Prisen alene er ikke nok for å vurdere om et nytt legemiddel er for dyrt. Det har lenge vært mulig for produsenter å tilby konfidensielle rabatter i forbindelse med legemiddel- og vaksineanbud i...