Oddvar Førland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddvar Førland

Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
13.08.2009
Halvor Nordby har skrevet en interessant kommentar til vår artikkel. Det er for tiden et sterkt fokus på samhandling, og i særdeleshet samhandlingen mellom de organisatoriske nivåene i helsetjenesten...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
28.05.2009
Ambulansetjenesten utgjør sammen med medisinsk nødmeldetjeneste og kommunal legevaktordning ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus ( 2 , 3 ). God samhandling mellom aktørene er...
Oddvar Førland, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
28.05.2009
The ambulance services, the emergency health communication system and the municipal out-of-hours services comprise the «pillars» of the Norwegian medical emergency services outside of hospitals ( 2...