Oddvar Førland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Senter for omsorgsforskning Vest

Høgskulen på Vestlandet

Han har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Oddvar Førland er professor og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Oddvar Førland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media