Oddrun Samdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddrun Samdal

Elisabeth Kvaavik, Oddrun Samdal, Kerstin Trygg, Lars Johansson, Knut-Inge Klepp
06.09.2007
Bevisstheten om frukt og grønnsakers betydning for helsen økte betydelig rundt 1990. Flere oversiktsartikler viste at høyt inntak av frukt og grønnsaker kunne minske risikoen for kreft ( 1 , 2 )...
Leif Edvard Aarø, Siren Haugland, Jørn Hetland, Torbjørn Torsheim, Oddrun Samdal, Bente Wold
20.10.2001
I det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet har man i flere tiår satt søkelyset mest på hjerte- og karsykdom, kreft og ulykker, og man har særlig forsøkt å gjøre noe med helserelatert atferd...