Oddrun Hallås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddrun Hallås

Ivar Grønningsæter, Oddrun Hallås, Torbjørn Kristiansen, Folkvard Nævdal
15.11.2007
Fysisk aktivitet vert ofte brukt som eit samleomgrep for ulike former for fysisk utfalding som aukar energiomsetnaden ( 1 ). Auka fysisk aktivitet for alle er eit prioritert område for styremaktene...
Ivar Grønningsæter, Oddrun Hallås, Torbjørn Kristiansen, Folkvard Nævdal
15.11.2007
Physical activity is often used as a collective term for various types of physical motion that increase the energy metabolism ( 1 ). More physical activity for everyone is a government priority ( 2...