Oddbjørn Hove

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddbjørn Hove

Eva Biringer, Miriam Hartveit, Oddbjørn Hove, Anne Lise Kvalevaag
03.06.2010
Ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna har vi sidan 2003 bygd opp ein forskingsseksjon.Vi trur at erfaringane våre kan vere nyttige også for andre små helseføretak og avdelingar i...
Trond Engjom, Kristin Kampevold Larsen, Oddbjørn Hove, Odd Helge Gilja
26.08.2010
Ødemer og hypoalbuminemi er en vanlig problemstilling i en indremedisinsk avdeling. Vi presenterer sykehistorien til en ung, tidligere frisk mann som ble innlagt pga. akutt oppståtte ødemer og...