Odd Storsæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Storsæter

Odd Storsæter
06.06.2017
Revebjelle heter Revebjelle heter Digitalis purpurea på latin. I gamle dager dyrket Kragerø apotek revebjeller på øyer i Kragerøs skjærgård. Så samlet de inn de to år gamle bladene, varmet til 55 – ...
Odd Storsæter
15.05.2008
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tidligere i år sendt ut på høring et notat med denne tunge tittelen «Høringsnotat med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og...
Odd Storsæter
17.12.2009
I årene 1957–64 var min far Knut M. Storsæter (1916–2008) distriktslege på Hamarøy. Blant hans etterlatte papirer fant jeg et brev fra Den norske lægeforening med rapport fra den avtroppende...
Odd Storsæter
14.08.2003
I Stortingsmelding nr. 14 (2002 – 2003) foreslås det å slå sammen Aetat, trygdeetat og sosialtjeneste til ett kontor. Forslaget vil få stor betydning for norsk sosialpolitikk. Meldingen er sendt i...
Odd Storsæter
10.12.2000
I Tidsskriftet nr. 23/2000 redegjør Hans Petter Aarseth (1) for konklusjonene i NOU 2000: 27 ”Sykefravær og uførepensjonering. Et inkluderende arbeidsliv” (Sandman-utvalget) (2). Det er med stor...
Odd Storsæter
08.04.2010
I Tidsskriftet nr. 4/2010 tar redaktør Charlotte Haug opp viktige temaer i en leder om «Ole Brumm-syndromet» Men hun bruker dessverre et feilsitat fra Ole Brumm for å få frem sine poenger. Hun mener...