Odd Mjåland*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Mjåland*

Eirik Sundlisæter, Odd Mjåland
22.10.2009
Komplikasjoner etter utskrivning fra en kirurgisk avdeling fører ofte til ny kontakt med sykehuset, som regel i løpet av de første ukene ( 1 ). 30-dagersreinnleggelsesrater er foreslått som indikator...
Odd Mjåland
26.01.2006
Kasuistikken fra Stokmarknes er rene kriminalgåten. I Sabistons Textbook of surgery fra 2003 ( 1 ) nevnes kun én mulighet for vandring av gallestein til tynntarmen, nemlig gjennom en biliodigestiv...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Odd Mjåland*, Egil Johnson
23.09.2004
Kolecystektomi er blant de vanligste kirurgiske inngrepene i Norge, med nærmere 3 500 operasjoner i 1999 ( 1 ). Laparoskopisk kolecystektomi ble i Norge første gang utført ved Oppland sentralsykehus...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland*, Ragnar Stien
11.09.2003
Ved 0,5 – 2,5 % av vaginale fødsler inntreffer ruptur av analsfinkter ( 1 ). Selv etter primær reparasjon av sfinkterrupturen vil minst 50 % av disse kvinnene fortsatt ha variererende grad av anal...
Odd Mjåland, Eldar Normann, Erling Halvorsen, Svein Rynning
06.03.2003
Symptomgivende primær hyperparatyreoidisme behandles tradisjonelt med kirurgisk eksplorasjon av alle fire parathyreoideakjertler og fjerning av patologisk kjertelvev. Preoperativ kartlegging av...
Petter Andreas Steen, Joakim Dye, Odd Mjåland*
20.11.2003
I 1994 hadde bare fem av 14 undersøkte avdelinger i Oslo skriftlige prosedyrer for vedtak om unnlatelse av hjerte-lunge-redning ved hjertestans (HLR minus) ( 1 ). I 2000 kom det internasjonale...
Odd Mjåland, Egil Johnson, Helge E. Myrvold
30.10.2002
Laparoskopisk kolecystektomi ble først utført av Ernst Muehe (1) i Tyskland i 1986 og av Philip Mouret i Frankrike i 1987 (2). Metoden fikk raskt en eksplosjonsartet utvikling som savner sidestykke i...
Odd Mjåland, Egil Johnson, Helge Myrvold
10.09.2001
Operasjon for lyskebrokk er den hyppigst utførte kirurgiske prosedyre i Norge, med et estimert antall på ca. 6 000 inngrep per år (egne data fra SINTEF Unimed). Den estimerte livstidsrisiko for en...
Odd Mjåland, Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Egil Johnson
19.05.2005
Operasjon for lyskebrokk er det hyppigste generellkirurgiske inngrepet utført i Norge. I 1983 ble det registrert mer enn 5 700 sykehusopphold, tilsvarende 31 400 sykehusdøgn, for denne diagnosen ( 1...
Odd Mjåland, Arnhild Flikke, Eldar Normann
30.08.2000
Primær hyperparatyreoidisme (pHPT) er i den vestlige verden angitt med en prevalens på ca. 1 % i den voksne befolkningen (1), og prevalensen øker med stigende alder. Sykdommen er langt hyppigst hos...
Odd Mjåland*, Eldar Normann, Erling Halvorsen, Svein Rynning, Thore Egeland
06.01.2005
Primær hyperparatyreoidisme er en vanlig forekommende sykdom. Den er hyppigere hos kvinner og øker med alderen. Blant 5 000 kvinner i alderen 55 – 75 år undersøkt i forbindelse med mammografi fant...