Odd Jarle Kjørstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Odd Jarle Kjørstad (f. 1952) er spesialist i allmennmedisin med godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgjev ingen interessekonfliktar.

E-post: odd.jarle.kjoerstad@helse-forde.no

Førde sentralsjukehus

Førde

Kreftavdelinga

Artikler av Odd Jarle Kjørstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media