Odd Håpnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Håpnes

Margunn Skjei Knudtsen, Jostein Holmen, Odd Håpnes
15.12.2005
Folks levesett og sosialt relaterte helseforskjeller er sentrale temaer i politikk og forskning. Søkelyset er ofte rettet mot sykdomsfremkallende forhold og i mindre grad mot forhold som bidrar til å...
Margunn Skjei Knudtsen, Jostein Holmen, Odd Håpnes
15.12.2005
Helsegevinster ved fysisk aktivitet er veldokumentert, men det finnes lite norsk forskning om helseeffekten av andre kulturelle virkemidler. Dette til tross for at det i de senere år er blitt drevet...