Oda Kristine Sandli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oda Kristine Sandli

Oda Kristine Sandli, Olav Spigset, Lars Slørdal
25.03.2014
For ti år siden foreslo britiske epidemiologer en forenklet strategi for risikovurdering og intervensjon for å redusere vår største globale dødsårsak: kardiovaskulær sykdom. Med alder som eneste...
Oda Kristine Sandli, Olav Spigset, Lars Slørdal
25.03.2014
Kardiovaskulær sykdom er den vanligste dødsårsaken i verden i dag, og 80 % av alle dødsfall på kardiovaskulær bakgrunn skjer i lav- og middelinntektsland ( 1 ). Som beskrevet nærmere i en kronikk i...