Nordland Psykiatriske Sykehus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nordland Psykiatriske Sykehus

Live Birgithe Jakobsen, Nordland Psykiatriske Sykehus, Torbjørn Moum, Arvid Heiberg
30.08.2000
De siste årene er det blitt utviklet prediktive gentester for stadig nye sykdommer. Til nå har det dreid seg om sjeldne arvelige tilstander, men prediktive gentester for utbredte sykdommer som visse...