Nora Ahlberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nora Ahlberg

Nora Ahlberg, Siri Vangen
03.03.2005
Fødsel kan sies å være et dobbeltfenomen som, på den ene side, karakteriseres av de biologiske prosessers universalitet (den fysiske fødsel) og på den annen side av variasjon i den sosiokulturelle...