Ninnie Helén Bakken Oehme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ninnie Helén Bakken Oehme er ph.d. og lege i spesialisering i pediatri ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Artikler av Ninnie Helén Bakken Oehme
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media