Nina Therese Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Therese Hagen

Nina Therese Hagen, Olav Spigset
07.06.2016
Allergiske reaksjoner på sulfonamidholdige antibiotika er vanlig. En rekke andre legemidler (f.eks. mange diuretika, antidiabetika, cyklooksygenase-2-hemmere og triptaner) er også kjemisk sett...