Nina Therese Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nina Therese Hagen (f. 1973) er spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Strinda legesenter og lege i spesialisering i klinisk farmakologi. Hun er ansvarlig for idé, datainnsamling, litteratursøk, fortolkning av data, utarbeiding av og revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter utenfor dette arbeidet: Hun har deltatt på totalt fem kongresser/møter i inn- og utland i regi av MSD, Almirall, Novartis og Mundipharma de siste tre år (ingen av disse har legemidler omtalt i denne artikkelen) og inklusjon av tre pasienter til europeisk multisenterstudie av et legemiddel mot kols i 2014 – 15.

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

Artikler av Nina Therese Hagen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media