Nina Reiersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Reiersen

Nina Reiersen
10.06.2001
Mens den midlertidige ordningen kun omfattet offentlige sykehus og deres poliklinikker samt kommunal helsetjeneste, gjelder den nye loven for hele helsesektoren – fra privatpraktiserende leger,...