Nina Øyen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Øyen

Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Dødelighetsratene for hjerte- og karsykdommer (ramme 1) er mer enn halvert i Norge og andre skandinaviske land siden 1970 ( 1 , 2 ). Dette kan skyldes en rekke faktorer som samlet sett kan ha bidratt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Since 1970, cardiovascular mortality (box 1) has decreased with more than 50 % in Norway and other Scandinavian countries ( 1 , 2 ). A combination of several factors may have contributed to fewer...
Anniken Hamang, Berge Solberg, Cathrine Bjorvatn, Gottfried Greve, Nina Øyen
11.06.2009
I nær fremtid vil samfunnet og helsevesenet stå overfor store utfordringer når det gjelder å yte hjelp til stadig nye pasientgrupper der man på grunn av hurtig utvikling innen genteknologi kan...
Gunnar Houge, Torunn Fiskerstrand, Nina Øyen
28.08.2003
Tidsskriftet nr. 12/2003 inneholder en interessant oversiktsartikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 1 ). Forfatterne mener at fostervannsprøve, det vil si undersøkelse på alfa-...
Knut Erik Berge, Kristina Hermann Haugaa, Ole-Gunnar Anfinsen, Andreas Früh, Maria Hallerud, Christoffer Jonsrud, Nina Øyen, Knut Gjesdal, Jan P. Amlie, Trond P. Leren
20.10.2005
For snart 50 år siden beskrev de norske legene Anton Jervell og Fred Lange-Nielsen en tilstand karakterisert ved lang QT-tid på EKG, og medfødt døvhet som viste autosomalt recessiv arvegang ( 1 )...