Nina Østerås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Diakonhjemmet Sykehus

Hun har bidratt med idé, utforming av studien og innsamling, analyse og tolking av data samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuset.

Nina Østerås er ph.d., fysioterapeut og forsker. Hun jobber med avstandsoppfølging innen revmatologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Nina Østerås
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media