Nina Merete Bjæring Brox

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Merete Bjæring Brox

Margitta T. Kampman, Nina Merete Bjæring Brox, Einar Bugge, Camilla Bjørnstad
25.03.2014
Universitetssykehuset Nord-Norge innførte i februar 2012 virkestofforskrivning av medikamenter til inneliggende pasienter. Lege ordinerer legemidlets generiske navn og sykepleier dokumenterer...