Nina Helen Mjøsund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Helen Mjøsund

Nina Helen Mjøsund, Marit Kummen
18.11.2004
I Tidsskriftet nr. 17/2004 publiserte Ståle Ritland og medarbeidere en undersøkelse ved Sykehuset Buskerud om hvorvidt brukerne av «kurver» dokumenterer forskrivning av legemidler i samsvar med...