Nina Gulbrandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for blodsykdommer

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med ideen til manuskriptet, litteratursøk samt revisjon og endelig utforming av manuskriptet.

Nina Gulbrandsen er seksjonsleder og tilknyttet Oslo myelomatosesenter.

Artikler av Nina Gulbrandsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media