Nina E. Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina E. Jensen

Nina E. Jensen
29.04.2014
Artikkelen til Bjartveit og medarbeidere impliserer at kvinnen var feildiagnostisert ( 1 ). Tatt i betraktning den påvirkningen elektrokonvulsiv terapi (ECT) har på immunsystemet, er jeg ikke så...