Nina E. Hjorth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nina E. Hjorth er spesialist i indremedisin og i lungesykdommer, overlege ved Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus, og ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.

Artikler av Nina E. Hjorth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media