Nina Aarskog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Aarskog

Ivar Otto Gjerde, Nina Aarskog, Christian Vedeler
10.02.2001
Arvelige polynevropatier er relativt vanlig forekommende. I Håvard Skres arbeid fra Vestlandet i 1960-årene var prevalensen av Charcot-Marie-Tooths polynevropati ca. 40/100 000 (1). I de senere år er...