Nils Raknerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Raknerud

John Willy Haukeland, Zbigniew Konopski, Helge Bell, Nils Raknerud
30.08.2001
Den patofysiologiske prosess som fører til alkoholisk levercirrhose går via steatose, nekroinflammasjon og fibrose (1). De senere år har man fått gode holdepunkter for et tilsvarende klinisk-...
John Willy Haukeland, Jørgen Jahnsen, Nils Raknerud
10.10.2000
Svært mange legemidler kan gi leverskade, og listen over disse midlene blir stadig lengre. Leverpåvirkning av karbamazepin er velkjent fra litteraturen, og flere tilfeller av granulomatøs hepatitt er...