Nils Olav Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Olav Hermansen

Marius Kurås Skram, Sidsel Bjering, Nils Olav Hermansen, Leigh Dini, Marit Hellebostad
13.12.2011
A 15 month-old girl was admitted after a couple of months’ history of illness with remittent fever, increasing pallor and a swollen abdomen. On admission she was highly febrile, with palpably...
Marius Kurås Skram, Sidsel Bjering, Nils Olav Hermansen, Leigh Dini, Marit Hellebostad
13.12.2011
A 15 month-old girl was admitted after a couple of months’ history of illness with remittent fever, increasing pallor and a swollen abdomen. On admission she was highly febrile, with palpably...
Kristin Krogh, , Nils Olav Hermansen, Karl-Olaf Wathne,
16.06.2005
Tyfoidfeber forårsakes av bakterien Salmonella typhi. Salmonella paratyphi A og Salmonella paratyphi B har et liknende sykdomsbilde, men S typhi gir som regel de alvorligste infeksjonene. Disse...
Marius Kurås Skram, Sidsel Bjering, Nils Olav Hermansen, Leigh Dini, Marit Hellebostad
13.12.2011
En 15 måneder gammel jente ble innlagt etter et par måneders sykehistorie med feberepisoder, tiltakende blekhet og stor abdomen. Ved innkomsten var hun høyfebril med palpatorisk forstørret lever og...