Nils Magerøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nils Magerøy er phd., spesialist i allmennmedisin og overlege ved Bjørgvin DPS, Haukeland universitetssjukehus. Var overlege og leder for det som den gang het Sunniva Hospice, Haraldsplass sykehus, i perioden 1993–1999.

Artikler av Nils Magerøy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media