Nils Håvard Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Håvard Dahl

Nils Håvard Dahl
11.11.2014
I dommen fra Høyesterett som omtales i denne artikkelen blir legens forspillelse av bevismateriale ansett som «rettslig holdbar ivaretakelse av taushetsplikten» ( 1 ). Her ser jeg at det vil komme...