Nils Grytten,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Grytten,

Anne Kjersti Befring,, Nils Grytten,, Pål Gulbrandsen,
10.04.2000
Legeforeningen og Rikstrygdeverket har samarbeidet om å etablere kontrollsystemer for legers trygdeoppgjør. Samarbeidet har vært basert på et ønske om å bidra til at legers takstbruk er i...