Nikolaj Kunøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nikolaj Kunøe

Nikolaj Kunøe, Sidsel Graff-Iversen
30.01.2002
Perioden 1940 – 60 var en brytningstid når det gjaldt forskning på de helsemessige følgene av sigarettrøyking. I 1950-årene begynte de første store studiene på området å dukke opp: først lungekreft (...
Live Sanderud Stavseth, Lars Tanum, Nikolaj Kunøe
28.01.2014
Ut fra vinklingen vi har valgt for dette innlegget, definerer vi opiatavhengige som gruppen heroinbrukere (illegale rusmidler) og gruppen i legemiddelbasert behandling (LAR) som mottar opiatagonister...