Nikolai Kunøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nikolaj Kunøe (f. 1976) er cand.psychol. og postdoktor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. Han har jobbet som klinisk psykolog ved psykiatrisk ungdomsteam. Ph.d.-avhandlingen omhandlet naltreksonbehandling.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Nikolai Kunøe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media