Nigussie Bogale

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nigussie Bogale

Charlotte Sæland, Tor Melberg, Nigussie Bogale
02.05.2017
Spontan koronar arteriedisseksjon er en uvanlig årsak til akutt koronarsyndrom og plutselig hjertedød. Tilstanden er vanligst hos yngre til middelaldrende kvinner. Spontan koronar arteriedisseksjon...
Nigussie Bogale, Mette Storebø Skadberg, Tor Harald Melberg, Alf Inge Larsen
15.03.2016
The prevailing clinical practice at Norwegian PCI centres is for patients to be hospitalised overnight in the ward or at the patient hotel after uncomplicated PCI treatment of stable angina...
Nigussie Bogale, Mette Storebø Skadberg, Tor Harald Melberg, Alf Inge Larsen
15.03.2016
Gjeldende klinisk praksis ved norske PCI-sentre er at pasienter overnatter på avdeling eller sykehotell etter ukomplisert PCI-behandling av stabil angina. Stabile pasienter i denne kategorien bør...