Niels Lynøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Niels Lynøe

Niels Lynøe, Anders Eriksson
07.10.2019
Vi instämmer med Olav Haugen att vi bör ha respekt för varandras olika specialiteter och professionella integritet ( 1 ). Vi förstår att Haugens kommentarer utifrån hans långa erfarenhet inom...
Niels Lynøe, Anders Eriksson
12.02.2019
It is worrisome that researchers disregard serious methodological flaws in the available academic literature on ‘shaken babies’. Circular reasoning has no place in academic studies, and doctors...
Niels Lynøe, Anders Eriksson
07.02.2019
Det är bekymrande att forskare bortser från de allvarliga metodologiska bristerna i den befintliga vetenskapliga litteraturen om skakvåld. Cirkelargumentation hör inte hemma i vetenskapliga studier,...